pteilchz005005.gif
pteilchz005004.gif
POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW
I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH
p_mg1.gif
p_mgi1.gif
 
pteilchz001003.gif
pteilchz001002.gif
p_st1.gif
p_zg1.gif
p_ot1.gif
p_zk1.gif
p_kor1.gif
p_std1.gif
p_bd1.gif
p_nagr1.gif
p_umo1.gif
pteilchz001001.gif
map100-1 map100-2 pteilchz005001.gif
ZJAZDY, KONFERENCJE, SZKOLENIA
20-22, września 2018 XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych - Bydgoszcz

Informacje

Program                      Streszczenia

17, maja 2018

XI SYMPOZJUM "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej" -

Kraków

Informacje

25-27, kwietnia 2018

Międzynarodowa konferencja poświęcona kontroli zakażeń szpitalnych oraz nadzorowi nad lekoopornością drobnoustrojów - Kraków

Informacje

Zgłaszanie abstraktów

 

8-9, grudnia 2017

XXI SYMPOZJUM NAUKOWE "POSTĘPY W MEDYCYNIE ZAKAŻEŃ" - Bydgoszcz

Informacje

21-23, września 2017

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Problemy współczesnego zakaźnictwa" - Bydgoszcz

Informacje

22-24, września 2016

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Współczesne aspekty terapii zakażeń a problem lekooporności" - Bydgoszcz

Informacje

22-24, października 2015

Szczepienia Ochronne. Bezpieczeństwo blisko i daleko – Łódź

Informacje