pteilchz003005.gif
 
Prof. Robert Flisiak
Prezes
POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓWW
I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH
p_mg1.gif
p_mgi1.gif
 
pteilchz003003.gif
pteilchz003002.gif
p_st1.gif
p_zg1.gif
p_ot1.gif
p_zk1.gif
p_kor1.gif
p_std1.gif
p_bd1.gif
p_nagr1.gif
p_umo1.gif
pteilchz003001.gif
p_start1.gif
Wiceprezesi
Członkowie
Prof. Michal Garlicki
Prof. Waldemar Halota
Dr hab. Jerzy Jaroszewicz
Dr hab. Dorota Kozielewicz
Prof. Magdalena Marczyńska
Prof. Anatol Panasiuk
Prof. Sławomir Pancewicz
Prof. Anna Piekarska
Prof. Krzysztof Simon
Dr med. Dorota Zarębska-Michaluk
Komisja Rewizyjna
Prof. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
Dr med. Izabela Chudzicka-Strugała
Dr hab. Maciej Kondrusik
Prof. Andrzej Szkaradkiewicz
Dr med. Barbara Zwoździak
Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego:
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku
15-540 Białystok ul. Żurawia 14
tel./fax. +85 7416921
doctors@umb.edu.pl
ZARZĄD GŁÓWNY
e-mail:
Prof. Małgorzata Pawłowska
Dr hab. Krzysztof Tomasiewicz

Skarbnik:
Dr med. Alicja Kalinowska

Sekretarz:
Dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk