pteilchz001006.gif
pteilchz001005.gif
POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW
I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH
pteilchz001004.gif
Polskie Towarzystwo Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Zarząd Główny
Adres: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5
Adres do korespondencji: Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14

Nr KRS Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Fabrycznej: 0000033611NIP: 554-21-95-681

REGON: 630447816

Numer konta ZG PTEiLChZ
PKO Bank Polski S.A.
PL 39 1440 1215 0000 0000 1489 9898
Aktualny odpis KRS - do pobrania (pdf)
p_mg1.gif
p_mgi1.gif
 
pteilchz001003.gif
pteilchz001002.gif
p_st1.gif
p_zg1.gif
p_ot1.gif
p_zk1.gif
p_kor1.gif
p_std1.gif
p_bd1.gif
p_nagr1.gif
p_umo1.gif
pteilchz001001.gif
p_start1.gif