pteilchz007006.gif
"Standardy postępowania w objawowym zakażeniu Clostridium difficile (CDI). Przegląd Epidemiologiczny 2015"
 
"Zasady diagnostyki i leczenia bakteryjnych ropnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dorosłych. Przegląd Epidemiologiczny 2015"
"Rekomendacje postępowania w zakażeniach wirusem cytomegalii (CMV). Zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych - 2016
"Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV dotyczące leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2018"
"Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów HBV dotyczące leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B w 2018 roku"
"Rekomendacje NAFLD" - wersja polska
POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW
I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH
p_mg1.gif
p_mgi1.gif
 
pteilchz007004.gif
pteilchz007003.gif
p_st1.gif
p_zg1.gif
p_ot1.gif
p_zk1.gif
p_kor1.gif
p_std1.gif
p_bd1.gif
p_nagr1.gif
p_umo1.gif
pteilchz007002.gif
map100-1 map100-2 pteilchz007001.gif
STANDARDY i WYTYCZNE
Polska Grupa Ekspertów HCV
Polska Grupa Ekspertów HBV
Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme
zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych - 2018
SPECIALIZATION PROGRAM IN DISEASES
Warsaw 2007
"Proponowane postępowanie w zarażeniu Toxoplasma gondii u ciężarnych i ich dzieci. Przegląd Epidemiologiczny 2015"
"Rekomendacje postępowania w riketsjozach. Przegląd Epidemiologiczny 2015
"Diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych przez kleszcze. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Przegląd Epidemiologiczny 2015"
"Rekomendacje wykonywania badań elastograficznych wątroby. Przegląd Epidemiologiczny 2015"
"Recommendations for the treatment of hepatitis C -  2017"
"Recommendations NAFLD" - English version