pteilchz004004.gif
pteilchz004003.gif
POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW
I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH
p_mg1.gif
p_mgi1.gif
 
pteilchz004002.gif
pteilchz004001.gif
p_st1.gif
p_zg1.gif
p_ot1.gif
p_zk1.gif
p_kor1.gif
p_std1.gif
p_bd1.gif
p_nagr1.gif
p_umo1.gif
pteilchz001001.gif
p_start1.gif
ODDZIAŁY TERENOWE
Przewodniczący Oddziałów Terenowych
Oddział Białostocki
Prof.dr hab. Sławomir A.Pancewicz
Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB
Żurawia 14, 15-540 Białystok
tel. 85 74-09-514, 74-09-519, fax 74-09-515,
neuroin@umwb.edu.pl
Oddział Bydgosko-Toruński
Dr n.med. Anita Olczak
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK
Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel. 52 325-56-97, fax 52 345-71-95,
anita_olczak@interia.pl
Oddział Gdański
Dr hab.med. Katarzyna Sikorska
Klinika Chorób Zakaźnych GUM
Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk
tel/fax 58 341-28-87,
pteilchz@gumed.edu.pl
Oddział Kielecki
Dr Dorota Zarębska-Michaluk

tel. 41 363-71-46,
Oddział Krakowski
Prof. dr hab. Aleksander Garlicki
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych CM UMK
Śniadeckich 5, 31-531 Kraków
tel. 12 424-73-40, tel./fax 424-73-80,
listy@pteilchz.pl
Oddział w Lublinie
Dr hab. Krzysztof Tomasiewicz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM
Biernackiego 9, 20-089 Lublin
tel./fax 81 747-66-34,
tomaskdr@poczta.fm
Oddział w Łodzi
Dr n.med. Elżbieta Jabłonowska
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi
Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
tel. 42-251-61-20, 251-62-65, fax 659-58-18
annapiekar@op.pl
Oddział Podkarpacki
Mgr Waldemar Burzyński
ul. Zwiadowców 10, 35-303 Rzeszów
waldek_epid@wp.pl
Oddział Poznański
Prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz
Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej AM
Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań
tel. 61 853-61-28,
szkaradkiewicza@poczta.onet.pl
Oddział Szczeciński
Dr n.med. Jolanta Niścigorska-Olsen
Klinika Chorób Zakaźnych PAM
Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 431 62 42, fax 431 65 96,
j.niscigorska-olsen@wp.pl
Oddział Śląski
Dr n.med. Ewa Janczewska-Kazek
IDClinik, ul. Janowska 19, 41-400 Mysłowice
tel. 32 616-13-94,
e.janczewska@poczta.fm
Oddział w Warszawie
Dr Karolina Pyziak-Kowalska
Wojewódzki Szpital Zakaźny
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
tel. 22 33-55-330,
warszawa@pteilchz.org.pl
Oddział Dolnośląski
Dr n.med. Paweł Piszko
Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
tel./fax
pawelp62@wp.pl